2018-04-03

JRG Małaszewicze

 

Dowódca Jednostki

bryg.mgr inż. Szymon SEMENIUK
tel.: +48 83 3752488

   

Zastępca Dowódcy Jednostki

mł.bryg.mgr inż. Jarosław WEREMKO
tel.: +48 83 3752488