2017-12-06

Kierownictwo

Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej

bryg. mgr inż. Artur Tomczuk

 

Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej

bryg. mgr inż. Marek Chwalczuk