2018-01-05

Sprawy obywatelskie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej przyjmuje interasantów w sprawach skarg i wniosków jeden raz w tygodniu tj. w środy w godz. 14:00 – 16:00.
 
Przyjęcie interesanta powinno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej ul.Sidorska 93, lub tel.: 83 3447200. W zgłoszeniu należy podać imię , nazwisko, adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy, którą interesant chce przedstawić Komendantowi Miejskiemu.
Skargi i wnioski można kierować do Komendy również w formie listownej.
 
Interesanci w sprawie konsultacji, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych będą przyjmowani w poniedziałki w godz.: od 13:00 do 15:00 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy roboczy dzień w tych samych godzinach) po wcześniejszym umówieniu.
 
Tel. Kontaktowy 83 34 47 205 lub 83 34 47 206.