2018-04-03

Wydział Operacyjny

 

Naczelnik Wydziału

bryg.mgr inż. Witold GRAJCAR
tel.: +48 83 3447208

   

Zastępca Naczelnika Wydziału

mł.bryg.mgr inż. Marek POLUBIEC
tel.: +48 83 3447207

   

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Dyżurny Operacyjny SKKM

mł.bryg.mgr inż. Tomasz OLESIEJUK
mł.bryg.mgr inż. Andrzej WRONA
mł.bryg.inż. Marek PNIEWSKI
mł.kpt.mgr inż. Konrad BOJARCZUK
kpt.lic. Waldemar WYSOKIŃSKI
asp.sztab.lic. Krzysztof LINIEWICZ

   
Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego SKKM

st.ogn. Zbigniew IZDEBSKI
mł.ogn. Dariusz KAPŁAN
st.sekc.mgr inż. Paweł MIGINKO